Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku

Klauzula informacyjna ogólna

Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku reprezentowana przez dyrektora z siedzibą pod adresem: 47-411 Rudnik,
ul. Arcybiskupa Gawliny 2.

 

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez
adres mailowy: iodo@gmina-rudnik.pl

 

3. W związku z korzystaniem przez Państwa z biblioteki:

 

3.1. Będziemy przetwarzać następujące Państwa dane osobowe:

a) dane identyfikujące – imię, nazwisko, adres, nr PESEL

b) dane dotyczące kategorii zawodowej, data urodzenia

c) dane kontaktowe – adres poczty e-mail, telefon jeśli wyraziliście Państwo na to zgodę.

 

3.2. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w następujących celach:

a) realizacji zadań statutowych biblioteki, w tym w celu udostępnienia zbiorów, ochrony materiałów bibliotecznych (w tym dochodzenia roszczeń), świadczenia usług bibliotecznych, w celach statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu realizacji zadań wynikających z art. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz art. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 1995
o statystyce publicznej.

b) w celach promocyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

 

4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych,

b) prawo do sprostowania danych,

c) prawo do usunięcia danych,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) prawo do przeniesienia danych,

f) prawo do wniesienia sprzeciwu.

 

5. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez:

a) okres niezbędny do wykonania zadań określonych w punkcie 3.2 niniejszej klauzuli
lub ochrony interesów administratora.

b) okres na jaki została udzielona zgoda, do wycofania tej zgody lub zakończenia korzystania
z biblioteki, jeśli chodzi o dane kontaktowe zbierane w celach promocyjnych.

 

7. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw lub uzyskać o nich dodatkowe informacje mogą się Państwo w tej sprawie zwracać

a) pisemnie pod adresem: Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku, 47-411 Rudnik, ul. Kozielska 1

b) poprzez adres mailowy inspektora danych osobowych - iodo@ugmina-rudnik.pl

 

8. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, to prześlemy Państwu w tej sprawie nasze stanowisko nie później, niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

 

9. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do korzystania z zasobów biblioteki.
W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwym korzystanie z zasobów biblioteki.

12. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a) podmioty, które są upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

b) podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,

c) podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT, świadczące innego rodzaju usługi (audytowe, księgowe itp.) - tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.
 

Słownik

RODO - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny